Wie zijn we?

Centrum voor
leven en leren
Centrum voor
leven en leren

Centrum voor
leven en leren

Deze school wil recht doen aan het kind en het toerusten voor een leven in de 21e eeuw. Onze school is dan ook meer dan een school: het wordt een centrum voor leven en leren.

 

Alle kinderen samen naar school
De school is tot stand gekomen door de samenwerking van twee types basisonderwijs, regulier en SBO. Bij de Synergieschool is het niet belangrijk of je een SBO-kind of regulier basisschoolkind bent. Op onze school is een kind een kind en gaan we uit van ieders talenten. Zo geven wij uitvoering aan wat passend onderwijs in onze ogen werkelijk is.

We handelen binnen de wettelijke kaders, ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen, referentieniveaus en passende perspectieven. We werken in vier units met elk een team dat bestaat uit verschillende professionals die samen verantwoordelijkheid dragen voor de unit.

Talent <-> Ontwikkeling
We werken vanuit het hart. We denken niet in hokjes; op onze school is een kind een kind en gaan we uit van ieders talenten. Zo biedt de Synergieschool elk kind optimale ontwikkelkansen. Op basis van de beginsituatie en de mogelijkheden van de leerling wordt het onderwijsaanbod in overleg met ouders en leerling bepaald. Hierbij gaan we uit van erkende ongelijkheid en krijgen kinderen een leerstofaanbod op eigen tempo en niveau.

Ook medewerkers blijven zich ontwikkelen. Op de Synergie-school kennen we elkaars kwaliteiten en maken er gebruik van. We werken samen op basis van relatie, vertrouwen en empathie. Van alle collega’s verwachten we dat ze zich professionaliseren en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Vanuit passie en intrinsieke motivatie leveren ze een bijdrage aan de groeikansen voor kinderen. Dat is een grondhouding.

Het ligt in de bedoeling om de organisatie door te ontwikkelen tot Integraal Kind Centrum (IKC).

Individueel <-> Samen
Niet alle kinderen leren op hetzelfde moment hetzelfde. De aanpak zal daarom voor elk kind verschillend zijn, afgestemd op de eigen vraag en mogelijkheden.

Ieder kind mag zijn wie hij is en kan zich ontplooien op zijn ‘eigen wijze’. Volwassenen begeleiden de kinderen op de weg naar volwassenheid en zorgen ervoor dat ze toegerust zijn voor het leven in de 21e eeuw. Naast de individuele ontwikkeling is er oog en oor voor het sociale bewustzijn en sociaal gedrag en leren we de kinderen hun kwaliteiten en talenten ten dienste te stellen aan anderen. Thuis en school zijn op elkaar afgestemd. We werken vanaf de start op school intensief samen met ouders als partner. Afspraken worden vastgelegd en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Op de Synergieschool voelt iedereen zich veilig. Deze veiligheid is er omdat er gewerkt wordt vanuit kernwaarden: Zorg en respect voor jezelf. Zorg en respect voor de ander. Zorg en respect voor de omgeving.

Leren <-> Spelen <-> Leven
Onze school is meer dan een school; het is een centrum voor leven en leren voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

Kinderen moeten onderzoekend kunnen leren. Vaardigheden worden verbeterd door te ervaren. Dit is een natuurlijk proces dat ervoor zorgt dat je blijft groeien. We werken vanuit speel-, leer- en ontwikkellijnen. Daardoor kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontplooien en op hun eigen niveau vaardigheden ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Het vergt kennis, ervaring en onderzoek om vast te stellen wat een volgende stap is in de ontwikkeling van een kind. De professionals stellen de goede vragen, waardoor het kind duidelijk kan maken wat de ontwikkelingsbehoefte is. Ook ouders hebben hierbij een belangrijke rol.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?