Ouders

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Met ouders werken wij op basis van educatief partnerschap. De geplande (en niet geplande) gesprekken zullen daarom zowel informerend als afstemming zoekend zijn. Centraal staan de ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht/coach/school. Kinderen nemen bij ons deel aan deze ouder-kind-coach-gesprekken (OKC), omdat wij het belangrijk vinden hen vanuit eigenaarschap actief te betrekken.

OUDERBETROKKENHEID

Voor ouders organiseren we de volgende contactmomenten:

 

· Algemene informatieavond bij de start van het schooljaar; kennismaking met de leerkracht

· Drie keer per jaar ‘ouder-kind-coach-gesprekken’ over het welbevinden en de ontwikkeling van uw zoon of dochter

· Mogelijk extra oudergesprekken (HGPD en OPP tussentijds en facultatief).

· Algemene informatieavond voor de schoolverlaters, met voorlichting over het voortgezet onderwijs

· (Voorlopige) adviesgesprekken schoolverlaters.

 

 

OUDERRAAD

De ouderraad is een belangrijk orgaan binnen onze school. Zij hebben nauw contact met het team/directie en fungeren voor ons ook als klankbord. Daarnaast helpen zij ons bij tal van (feestelijke) activiteiten in school. Werkgroepen van de oudervereniging organiseren in samenwerking met de leerkrachten gedurende het hele schooljaar activiteiten zoals de sinterklaas- en kerstviering, carnaval, het maken van schoolfoto’s, de activiteitenweek, introductie- informatie- en thema-avonden, assistentie bij schooluitstapjes en het verkeersexamen, het beheer van het documentatiecentrum en de schoolbibliotheek. Zij zijn een onmisbare schakel als het gaat om de school die we willen zijn en de activiteiten die we organiseren.

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis. Scholen bieden onderwijs aan dat moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar deze laten de richting en de inrichting vrij. Dat is onze vrijheid van onderwijs: ouders kiezen zelf de school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoetkomt aan de wensen en overtuigingen van hun ouders. Dat neemt niet weg dat scholen een – vrijwillige – ouderbijdrage mogen vragen voor aanvullende activiteiten. Het moet daarbij altijd gaan om dingen die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs, zoals schoolreisjes, ofwel openstaan voor alle leerlingen, ongeacht of de ouders de bijdrage betalen of niet. De vrijwillige ouderbijdrage is dus een bijdrage van, voor en door de ouders zelf. Kinderen worden niet uitgesloten als de ouderbijdrage door ouders niet wordt betaald. Het is en blijft een vrijwillige bijdrage. Via Isy vernemen ouders jaarlijks hoeveel de vrijwillige ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar bedraagt.

De medezeggenschapsraad
Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op de Synergieschool BAO St. Alfonsus en SBO de Balans ligt bij de directie. Maar omdat het beleid leerkrachten/coaches, leerlingen en hun ouders/verzorgers direct of indirect aangaat, moet de directie overleggen met de zogeheten medezeggenschapsraad (MR). Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.

 

De ouderklankbordgroep
Wij vinden het belangrijk om feedback te krijgen van ouders en verzorgers. Een aantal keer per jaar komen we bijeen met ouders/verzorgers om met elkaar in gesprek te gaan. De informatie die wij terugkrijgen van ouders/verzorgers zetten we in om onze kwaliteit in onderwijs en ondersteuning te verbeteren. Iedereen van de ouders/verzorgers kan zich voor deze avonden aanmelden bij de directie.

Ouder-uitwissel avonden voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
Een aantal keer per jaar organiseren wij een avond waar ouders met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong elkaar kunnen vinden. De avond wordt voorbereid door de coördinator voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in samenwerking met de directie.

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?